Lesprogramma’s

Uw medewerkers of studenten opleiden? Het Instituut voor Composiet Ontwikkeling heeft de juiste opleiding.

MBO-2

Wij zijn de auteurs van de lesstof Composiet Verwerker 1. Deze lesstof is geschreven op MBO-2 niveau en leidt op voor een certificaat dat erkend is in de branche (NRK/VKCN).

Het lesboek CVW1 is bereikbaar via een digitaal platform. Voor het verkrijgen van dit lesmateriaal kunt u contact met ons opnemen

Op dit moment geeft het Instituut voor Composiet Ontwikkeling op verschillende ROC’s in Nederland de opleiding CVW1. Vaak wordt deze opleiding als een extra toevoeging aan het reguliere lespakket gezien. Bijvoorbeeld als ‘kop’ op een engineeringsopleiding. Studenten breiden hun materiaalkennis uit en kunnen ook daadwerkelijk een aantal productietechnieken toepassen.

 

Het CVW1 programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Vezels & Harsen
 • Productietechnieken
 • Sterkte & Stijfheid
 • Materiaaleigenschappen
 • Constructies
 • Maltechnieken
 • Veiligheid
 • Reparaties
 • MBO-2 niveau
 • Minimaal benodigde vooropleiding: VMBO
 • 140 uur studiebelasting (afhankelijk van de inplanbaarheid kan dit in 1 á 2 kwartalen gegeven worden)
  • 65 uur praktijkles
  • 40 uur theorieles
  • 40 uur zelfstudie
  • 5 uur examen
 • Eventuele vrijstellingen worden op individueel niveau beoordeeld, op basis van werkervaring
 • Leidt op naar branche-erkend VKCN-NRK certificaat Composietverwerker 1
 • Examinering op basis van VKCN-NRK-normen
 • Herkansing van het examen is mogelijk tegen een aangepast tarief

ICO BV kan in overleg met opdrachtgevers vebruiksmaterialen t.b.v. de praktijklessen leveren.

 

Bedrijfsspecifiek opleiden

Hebt u een opleidingsvraag voor uw bedrijf of organisatie die over composieten gaat? Neem dan contact met ons op. We zijn in staat om opleidingsprogramma’s te maken die op uw vraag ingaan. Met of zonder certificering.

Indien nodig stellen wij ook de benodigde lesstof samen.

Zo kregen wij een vraag van een bedrijf dat geheel gericht is op het verwerken van pre-preg materialen. Hiervoor is een specifieke technisch inhoudelijke opleiding geschreven. Hieraan is tevens het trainen en opleiden van de medewerkers van dit bedrijf op het gebied van kwaliteit gekoppeld . Een mooi samengaan van meerdere onderwerpen!